SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro E. coli a shigely
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro E. coli a shigely

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Vedoucí: Ing. Monika Marejková, Ph.D. - v současnosti na MD

Zastupující vedoucí: MVDr. Zuzana Ileninová, Ph.D.

Založena prof. Raškou jako NRL pro shigely v roce 1957 (první vedoucí RNDr. Eva Aldová, CSc.), potvrzena MZ ČR 13.12.1991

 

  • se zabývá laboratorní diagnostikou nákaz vyvolaných patogenními kmeny E.coli, shigelami a dalšími střevními bakteriemi (yersinie, vibria, ad.), podrobně identifikuje a typizuje tato agens i z hlediska nemocničních nákaz;
  • provádí záchyt kmenů významných sérotypů enterohemoragických (shigatoxigenních)   E. coli ve stolicích pacientů s hemolyticko-uremickým syndromem metodou imunomagnetické separace;
  • u suspektních kmenů enterohemoragických E.coli zjišťuje produkci Shiga toxinů a dalších faktorů virulence fenotypovými a genotypovými metodami;
  • podrobně identifikuje kmeny V. cholerae včetně průkazu cholerového enterotoxinu;
  • laboratoř zajišťuje evidenci a sbírku enterohemoragických E.coli a kmenů V.cholerae, které patří mezi vysoce rizikové agens a toxiny (VRAT) podle zákona č. 281/2002 Sb. o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní;
  • provádí surveillance invazivních onemocnění vyvolaných shigelami a  enterohemoragickými kmeny E. coli, viz vyhláška č. 275/2010 Sb. ze dne 13. září 2010, kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti infekcí vyvolaných enterohemoragickými E. coli;
  • spolupracuje s epidemiology v hlášení těchto onemocnění do evropských sítí TESSy a EFSA;
  • udržuje sbírku extraintestinálně patogenních E. coli pro další analýzy;
  • účastní se mezinárodního kontrolního systému laboratorní způsobilosti WHO GFN EQAS on serotyping and susceptibility testing of Salmonella and Shigella strains; a EQA scheme for STEC/VTEC on sero- and virulence typing of Verocytotoxin-producing E. coli (VTEC);
  • spolupracuje s National Consulting Laboratory for Hemolytic Uremic Syndrome, Institute for Hygiene, University of Münster v oblasti genotypizace enterohemoragických kmenů E. coli.

 

ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ v NRL pro E. coli a shigely (2020) ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ v NRL pro E. coli a shigely (2020) (766.50 KB)

verze pro tisk: ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ v NRL pro E. coli a shigely (2020) ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ v NRL pro E. coli a shigely (2020) (536.78 KB)

 

 

 

Nahoru