SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro enteroviry
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro enteroviry

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Vedoucí:MUDr. Petra Rainetová

 • je akreditována WHO jako Národní laboratoř pro polioviry
 • zajišťuje národní program virologické surveillance akutních chabých paréz (aktivní účast v databazi  WHO (EURO POLIO PAGE)
 • provádí izolaci a identifikaci poliovirů a ostatních enterovirů u paretických a jiných onemocnění především CNS
 • zajišťuje národní program surveillance poliovirů ve vnějším prostředí
 • provádí izolaci a identifikaci poliovirů a ostatních enterovirů v odpadních vodách
 • spolupracuje s WHO RRL pro enteroviry v Helsinkách při určování intratypových vlastností  a sledování antigenních změn izolovaných kmenů poliovirů
 • ověřuje, zavádí a inovuje metody pro diagnostiku a typizaci enterovirů, včetně molekulárně biologických - podle doporučení WHO
 • vyšetřuje enteroviry v klinických materiálech ( stolice, likvor, výpotek, výtěr z nosohltanu) u pacientů s neurologickým, kardiologickým a gastroenterologickým postižením a vzorcích odpadních vod pro zdravotnická zařízení a HS
 • vyšetřuje adenoviry v klinickým materiálech ( stolice) u pacientů s gastroenterologickým postižením pro zdravotnická zařízení
 • sleduje hladiny protilátek proti poliovirům u dětí s imunodeficitem, pacientů s neurologickými postiženími či malignitami, po vakcinaci inaktivovanou vakcínou, u lidí jedoucích do oblastí s výskytem divokých kmenů poliovirů, včetně doporučení následné vakcinace
 • sleduje hladiny protilátek proti coxsackie a echo virům u pacientů s kardiologickým postižením a diabetes mellitus
 • provádí diagnostiku onemocnění vyvolaných hantaviry z hlediska epidemiologie, kliniky a ekologie infekce
 • účastní se v mezinárodním posuzování kvality laboratoří (EQA, QCMD)
 • přípravuje vzorky a hodnotí výsledky pro EHK organizované SZÚ
 • posuzuje funkční způsobilost in vitro diagnostik komerčních firem
 • poskytuje konzultace a praktickou výuku pracovníků virologických laboratoří, stáže pro začínající pracovníky, výuku studentů a atestantů, přednáškovou činnost
 • spolupracuje s v rámci problematiky adenovirů
 • spolupracuje s NRL pro chřipku v rámci problematiky pandemické chřipky H1N1

 

Průvodní list materiálu pro vyšetření v NRL pro enteroviry - odběr odpadních vod na polioviry a ostatní enteroviry Průvodní list materiálu pro vyšetření v NRL pro enteroviry - odběr odpadních vod na polioviry a ostatní enteroviry (225,62 KB)

 

 

 

Nahoru