Home » Centra » Oddělení analýzy bezpečnosti potravin » Národní referenční laboratoře » Národní referenční laboratoř pro geneticky...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro geneticky modifikované potraviny (NRL)

Vedením je dočasně pověřen Doc. MVDr. V.Ostrý, CSc., Tel./Fax: +420 541211764, Tel.: +420 515577523.


Činnost NRL pro geneticky modifikované potraviny je zaměřena na sledování výskytu GMO a GM potravin na trhu v ČR, zavádění a validaci metod pro detekci a stanovení GM potravin a potravinových surovin (PCR, RT-PCR, ELISA). V tzv. "GMO bance" jsou shromažďovány a uchovány referenční vzorky GMO pro potřebu laboratorní detekce a stanovení pro ČR. NRL je zázemím pro realizaci specializovaného monitoringu GMO a GM potravin - studie GENOMON. NRL je členem Evropské sítě laboratoří pro GMO (ENGL) a aktivně spolupracuje s referenční laboratoří Společenství (CRL) v oblasti validace a ověření validovaných metodik detekce vybraných GMO a GM potravin pro potřebu ochrany veřejného zdraví. NRL je zapojeno do rezortní a mezirezortní spolupráce. S činností NRL souvisí také expertizní, výzkumné, publikační  a vzdělávací aktivity.

Nahoru