SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Vedoucí: MUDr. Jana Kozáková

v zácviku: Mgr. Ludmila Nováková

 

 • monitoruje vlastnosti kmenů hemofilů izolovaných  v mikrobiologických laboratořích  (ověřování výsledků terénních laboratoří, biotypizace a sérotypizace u Haemophilus influenzae)
 • spolupracuje při zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených Haemophilus influenzae v České republice
 • spolupracuje při monitoringu citlivosti hemofilů na antibiotika
 • ukládá kmeny hemofilů pro další případnou analýzu
 • v sérech stanovuje hladinu protilátek vůči Haemophilus influenzae b metodou ELISA
 • poskytuje metodické vedení mikrobiologickým laboratořím v České republice
 • účastní se na pregraduální a postgraduální výchově (poskytování konzultací, informací a stáží)
 • aktualizuje, prověřuje a vyvíjí nové metody diagnostiky kmenů hemofilů
 • zavádí a provádí speciální molekulárně biologické diagnostické metody
 • průběžně novelizuje doporučené standardní laboratorní metody
 • spolupracuje s ECDC v projektu EU-IBD (The European Invasive Bacterial Diseases Surveillance Network), který je zaměřený na standardizaci a zkvalitnění laboratorní diagnostiky invazivních bakteriálních onemocnění, včetně implementace molekulárních metod, s cílem hlášení celoevropsky srovnatelných dat do databáze  TESSy (The European Surveillance System)
 • úspěšně se účastní systému mezinárodního hodnocení kvality

 

Žádanka o vyšetření vzorku v NRL pro hemofilové nákazy (platná od r. září 2021) Žádanka o vyšetření vzorku v NRL pro hemofilové nákazy (září 2021) (414.00 KB)

 

 

 

Nahoru