Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Vedoucí: MUDr. Jana Kozáková

v zácviku: Mgr. Ludmila Nováková

 

 • monitoruje vlastnosti kmenů hemofilů izolovaných  v mikrobiologických laboratořích  (ověřování výsledků terénních laboratoří, biotypizace a sérotypizace u Haemophilus influenzae)
 • spolupracuje při zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených Haemophilus influenzae v České republice
 • spolupracuje při monitoringu citlivosti hemofilů na antibiotika
 • ukládá kmeny hemofilů pro další případnou analýzu
 • v sérech stanovuje hladinu protilátek vůči Haemophilus influenzae b metodou ELISA
 • poskytuje metodické vedení mikrobiologickým laboratořím v České republice
 • účastní se na pregraduální a postgraduální výchově (poskytování konzultací, informací a stáží)
 • aktualizuje, prověřuje a vyvíjí nové metody diagnostiky kmenů hemofilů
 • zavádí a provádí speciální molekulárně biologické diagnostické metody
 • průběžně novelizuje doporučené standardní laboratorní metody
 • spolupracuje s ECDC v projektu EU-IBD (The European Invasive Bacterial Diseases Surveillance Network), který je zaměřený na standardizaci a zkvalitnění laboratorní diagnostiky invazivních bakteriálních onemocnění, včetně implementace molekulárních metod, s cílem hlášení celoevropsky srovnatelných dat do databáze  TESSy (The European Surveillance System)
 • úspěšně se účastní systému mezinárodního hodnocení kvality

 

Žádanka o vyšetření vzorku v NRL pro hemofilové nákazy (platná od r. září 2021) Žádanka o vyšetření vzorku v NRL pro hemofilové nákazy (září 2021) (414.00 KB)

 

 

 

Nahoru