Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro leptospiry
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro leptospiry

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Vedoucí: Mgr. Tereza Kreysová

NRL zřízena HH MZ v r. 1953 v SZÚ (IHE) Praha, potom převedena na 40 let na OHS Jihlava, dále na KHS v Ostravě. Od 21.9.1993 opět v SZÚ Praha.

Činnost NRL:

  • ověřování a aplikace nových diagnostických metod, udržování referenčních kmenů leptospir v Národní sbírce kultur (genofond ČR), sér a antigenů a jejich výroba pro potřeby vlastní diagnostiky i ostatních diagnostických pracovišť v hygienické a veterinární službě ČR (počet klinických vzorků k laboratornímu vyšetření za rok cca 500, při epidemiích cca 1000)
  • pomoc při řešení závažných epidemiologických situací a analýze epidemiologických dat ve spolupráci s NRC pro analýzu epidemiologických dat CEM SZÚ v Praze a veterinární službou, při vyšetřování rezervoárových savců při epizootiích v endemických ohniscích nákazy, při provádění posudkové a poradenské činnosti pro HH MZ ČR
  • konzultační činnost, stáže, přednášky, publikace
  • podíl na kontrole a expertízách vyráběných nebo dovážených diagnostik a kultivačních přípravků

Externí hodnocení kvality:
Ve spolupráci s AP CEM připravuje okružní vzorky a vyhodnocuje výsledky EHK sérologie leptospirózy.

 

 

 

Nahoru