Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení hygieny práce » Národní referenční laboratoř pro měření a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací


Dokumenty

Legislativa

Vedoucí: Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Kontakt: Tel: 267 082 683 e-mail: zjand@szu_cz

Charakteristika činnosti:

  • Metodické vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a laboratoří ZÚ.
  • Příprava, vývoj a ověřování standardní metody měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí.
  • Příprava, vývoj a ověřování standardní metody měření vibrací na pracovišti.
  • Provádí vysoce specializovaných měření hluku v pracovním prostředí a vibrací v pracovním i komunálním prostředí.
  • Poskytování poradenské, výchovné a konzultační služby pro terénní pracovníky KHS a laboratoří ZÚ.
  • Vypracovávání znaleckých posudků v oboru hluku v pracovním prostředí a vibrací (z titulu ustavení SZÚ soudním znalcem).

Nahoru