SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro mykobakterie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro mykobakterie

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Vedoucí: Ing. Věra Dvořáková, PhD.

 • Činnost pracoviště je zaměřena na diagnostiku mykobakteriálních agens, stanovování citlivosti mykobakterií k antituberkulotikům, molekulární typizaci a stanovení citlivosti na léky, a uchovávání kultur.
 • Laboratoř je akreditována ČIA. V rámci programu zkoušení způsobilosti pro mikrobiologické laboratoře odpovídá NRL pro mykobakterie za EHK - mykobakteriologická diagnostika. Tento program je akreditován u ČIA v rámci Expertní skupiny pro zkoušení způsobilosti SZÚ.
 • Činnost pracoviště je zaměřena na diagnostiku mykobakteriálních agens, stanovování citlivosti mykobakterií k antituberkulotikům, molekulární typizaci a stanovení citlivosti na léky, a uchovávání kultur.
 • Podílí se na aktivitách Státního zdravotního dozoru nad tuberkulózou a pohlavně přenosnými chorobami.
 • Spolupracuje při koordinaci surveillance tuberkulózy v ČR s vazbou na ECDC
 • Vypracovává Výroční zprávu o mykobakteriologické diagnostice v České republice
 • Intenzivně se zabývá problematikou multirezistentní a extenzivně rezistentní tuberkulózy (MDR a XDR TB), monitoruje její výskyt v ČR,  pečuje  o banku MDR kmenů Mycobacterium  tuberculosis prevalujících na území ČR.
 • Uchovává polyrezistentní a multirezistentní kmeny Mycobacterium tuberculosis pro navazující analýzu (DNA analýza - fingerprinting)
 • Konfirmuje výsledky testů citlivosti u MDR a XDR TB, provádí  testy citlivosti na základní antituberkulotika molekulárně biologickými technikami a dále testy „rozšířené citlivosti"na AT a další antibakteriální léky.  Poskytuje  konzultace pro klinické pracovníky oboru TRN.
 • Připravuje a hodnotí EHK  - mykobakteriologie
 • Podílí se na pre- a postgraduální přípravě zdravotnických pracovníků -  kurzy IPVZ, pracovní semináře a diskuzní soustředění (mykobakteriologie, pneumologie) přednášková činnost pro ČLS JEP, instruktážní stáže (personál mykobakteriologických laboratoří).
 • Zavedla a využívá testy buněčné imunitní odpovědi makroorganismu (testy IGRA -průkaz interferonu- γ ) k diagnostice tuberkulózy, detekci latentní TB infekce, vyšetřování kontaktů a vyšetřování před zahájením biologické terapie anti - TNF α preparáty
 • Posuzuje a ověřuje kvalitu in vitro diagnostických prostředků
 • Dle potřeby provádí  novelizaci Doporučených standardních metod v mikrobiologii mykobakteriálních infekcí
 • Je jednou z 26 laboratoří celosvětové sítě Supranacionálních referenčních laboratoří (SRL) Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní unie proti tuberkulóze. 
 • Ve funkci SRL se účastní následujících projektů:
 1. The WHO/IUATLD Global Project on Antituberculosis Drug Resistance
 2. Surveillance, European Surveillance of Multidrug Resistant Tuberculosis - ECDC/RIVM
 3. Extensive (second-line) Drug Resistance in TB (XDR TB)
 4. Global Survey of Drug Resistance Patterns Among MT Isolates from Supranational Reference Laboratories.
 • Její činnost je každoročně hodnocena v rámci mezinárodního hodnocení kvality (WHO SRNL Antwerpen, Belgium).

 

Materiál ke zpracování přijímáme v době po-čt od 6.30 do 15 h a v pátek od 6.30 do 14 h.

Žádanka o vyšetření vzorku Žádanka o vyšetření vzorku (19.25 KB)

V případě, že v laborotoři nebude nikdo k zastižení, zanechte prosím materiál na vrátnici.

 

 

 

Nahoru