Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Národní referenční laboratoř pro ochranu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro ochranu laboratorních zvířat

Vedoucí:  Mgr. Alena Vlková   E-mail:  alena.vlkova@szu.cz


Národní referenční laboratoř (NRL) pro ochranu laboratorních zvířat je zřízená MZ ČR podle zákona č.246 / 92 a doporučení EU.
Pro MZ ČR
- má zřízenou odbornou komisi pro schvalování projektů pokusů na laboratorních zvířatech,
- pro rezortní komisi provádí hodnotící činnost
- vypracovává statistická hlášení pro ústřední komisi na ochranu zvířat proti týrání a komisi EU
Provádí chovatelskou činnost laboratorních zvířat, expertizní činnost a specializovanou laboratorní činnost v oblasti veterinární medicíny se zaměřením na pitvy, histologická vyšetření, bakteriologická vyšetření, serologická vyšetření, parazitologická vyšetření a elektron - mikroskopická vyšetření.

Informace a dokumenty:

Akreditace

 

 

Nahoru