SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro průkaz...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií

Pracoviště je akreditované ČIA jako zkušební laboratoř podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


NRL pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií

 

Vedoucí: RNDr. Daniel Krsek

Dosavadní název: NRL pro přímou diagnostiku virů, borrelií  a cizorodých buněk v klinickém materiálu pomoci  elektronmikroskopických metod

Založena dne 10.6.1992

Činnost:

  • EM umožňuje rychlou diagnostiku infekcí způsobených viry, bakteriemi, mykoplazmaty, a houbami. Po krátké proceduře zpracování umožňuje rychlou identifikaci a diferenciální diagnostiku různých infekčních agens, bez potřeby použití specielních reagencií (primery apod.)., za 30 min. od získání klinického materiálu.
  • Prokazujeme všechny viry přítomné v daném materiálu, což má mimořádný význam pro průkaz nekultivovatelných nebo obtížně kultivovatelných virů, a pro detekci nových virů či antigenních variant, nebo virů pokrytých protilátkami, které mohou unikat serologické diagnostice a v neposlední řadě při průkazu několikanásobných  infekcích.
  • Viry mohou být detekovány v klinickém materiálu nejrůznějšího původu, jako jsou mozkomíšní mok, krev, kožní léze, nosohltanové sekrety, oční výplachy, extrakty stolic, moč, různé laváže a autoptický materiál, tkáňové kultury a podobně.
  • Metodická a poradenská činnost ostatním pracovištím elektronové mikroskopie ve zdravotnictví . Konzultace, stáže.

Externí hodnocení kvality: Pravidelná účast v External Quality Assessment Scheme (EQA), EM Virus Diagnosis, Kochův Institut, Berlin

 

 

 

 

Nahoru