SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro salmonely
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro salmonely

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Pověřen vedením: Mgr. Ondřej Daniel

Odborný garant: Doc. MUDr. Martina Bielaszewska, CSc.


Založena prof. Raškou jako NRL pro salmonely v roce 1957 (první vedoucí RNDr. PhMr. Dobromila Matějovská, CSc.), potvrzena MZ ČR 13.12.1991.

  • je zaměřena prioritně na diagnostiku břišního tyfu, paratyfů (agens ze skupiny VRAT) a ostatních zoopatogeních salmonel.  NRL detekuje a detailně typizuje izoláty salmonel za použití klasických i molekulárně diagnostických metod.
  • provádí  konfirmaci a sérotypizaci salmonel pro resotní i mimoresortní laboratoře (ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ v NRL pro salmonely ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ v NRL pro salmonely (367.00 KB))
  • provádí - společně s bakteriologickým pracovištěm Oddělení analýzy bezpečnosti potravin CPVZ detašovaným v Brně - typizaci kmenů pro epidemiologické účely s využitím fenotypových i genotypových metod
  • monitoruje prevalenci jednotlivých sérotypů u humánních izolátů na území ČR, provádí sběr izolátů, analýzu fenotypových i genotypových vlastností včetně resistence. Spolupracuje s NRL pro antibiotika.
  • podílí se na zajištění programu Surveillance salmonelóz podle vyhlášky 275/2010 Sb.
  • Při sběru dat spolupracuje s orgány Ochrany veřejného zdraví ČR, včetně spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi a regionálními hlásícími subjekty při KHS.
  • Dlouhodobě se účastní dvou kontrolních systémů laboratorní způsobilosti, a to „WHO Global Foodborne Infections Network (GFN) External Quality Assurance System (EQAS) on Serotyping and Antimicrobial Susceptibility Testing of Salmonella and Shigella strains“, organizovaným National Food Institute, Technical University of Denmark a také „EQA scheme on serotyping , phagetyping and antimicrobial susceptibility testing of Salmonella spp. for the laboratories of the FWD network“, který organizuje National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Laboratory for Zoonoses and Environmental Microbiology (LZO) v Bilthovenu, Nizozemí.
  • spravuje sbírku izolátů salmonel s databází příslušných dat
  • spolupracuje s AP CEM při hodnocení celorepublikového systému kvality organizovaného SZÚ (EHK).
  • poskytuje kmeny salmonel pro účely ověření diagnostiky
  • je pověřena  spolugescí programu  Epidemic Intelligence Information System  (EPIS) pro oblast alimentárních nákaz v rámci projektu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a spolupracuje dalšími NRL v EU při šetření epidemií s mezinárodním rozsahem
  • spolupodílí se na hlášení laboratorních dat do mezinárodního systému TESSy (ECDC).

 

Rozšířený list epidemiologického šetření případů salmonelóz včetně zkráceného dotazníku na konzumované potraviny (aktualizovaný k 20.6.2019)

Tento list epidemiologického šetření je určen k využití pro Krajské hygienické stanice a jejich územní pracoviště v případě šetření výskytů salmonelóz. 

List_epid_setreni_salmonely_vc_zakl_dotazniku.docx List_epidemiologického_šetrení_salmonely_včetně_základního_dotazniku

List_epid_setreni_salmonely_vc_zakl_dotazniku.pdf List_epidemiologického_šetrení_salmonely_včetně_základního_dotazniku

 

Rozšířené spektrum otázek na konzumované potraviny (aktualizace k 20.6.2019)

Databanka dalších možných otázek ohledně konzumovaných potravin, uspořádaná v tematických blocích, určená k využití pro Krajské hygienické stanice a jejich územní pracoviště v případě, že by list epidemiologického šetření salmonelóz (viz výše) nebyl pro tyto účely dostačující. 

Rozsireny_dotaznik_salmonely.docx Rozšířený_dotazník_salmonely

Rozsireny_dotaznik_salmonely.pdf Rozšířený_dotazník_salmonely

 

List epidemiologického šetření - invazivní formy listeriózy. (aktualizovaný k 2.11.2020)

List epidemiologického šetření - invazivní formy listeriózyy_listeriozy.doc List epidemiologického šetření.doc (198.50 KB)
verze pro tisk: List epidemiologického šetření List epidemiologického šetření (470.43 KB)

 

 

 

Nahoru