Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro salmonely
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro salmonely

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Pověřena vedením: Ing. Monika Marejková, Ph.D.

Založena prof. Raškou jako NRL pro salmonely v roce 1957 (první vedoucí RNDr. PhMr. Dobromila Matějovská, CSc.), potvrzena MZ ČR 13.12.1991.

  • je zaměřena prioritně na diagnostiku břišního tyfu, paratyfů (agens ze skupiny VRAT) a ostatních zoopatogeních salmonel.  NRL detekuje a detailně typizuje izoláty salmonel za použití klasických i molekulárně diagnostických metod.
  • provádí  konfirmaci a sérotypizaci salmonel pro resotní i mimoresortní laboratoře (ÁDANKA O VYŠETŘENÍ v NRL pro salmonely ŽÁDANKA O VYŠETŘENÍ v NRL pro salmonely (367,00 KB) )
  • provádí - společně s bakteriologickým pracovištěm Oddělení analýzy bezpečnosti potravin CPVZ detašovaným v Brně - typizaci kmenů pro epidemiologické účely s využitím fenotypových i genotypových metod
  • monitoruje prevalenci jednotlivých sérotypů u humánních izolátů na území ČR, provádí sběr izolátů, analýzu fenotypových i genotypových vlastností včetně resistence. Spolupracuje s NRL pro antibiotika.
  • podílí se na zajištění programu Surveillance salmonelóz podle vyhlášky 275/2010 Sb.
  • Při sběru dat spolupracuje s orgány Ochrany veřejného zdraví ČR, včetně spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi a regionálními hlásícími subjekty při KHS.
  • Dlouhodobě se účastní dvou kontrolních systémů laboratorní způsobilosti, a to „WHO Global Foodborne Infections Network (GFN) External Quality Assurance System (EQAS) on Serotyping and Antimicrobial Susceptibility Testing of Salmonella and Shigella strains“, organizovaným National Food Institute, Technical University of Denmark a také „EQA scheme on serotyping , phagetyping and antimicrobial susceptibility testing of Salmonella spp. for the laboratories of the FWD network“, který organizuje National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Laboratory for Zoonoses and Environmental Microbiology (LZO) v Bilthovenu, Nizozemí.
  • spravuje sbírku izolátů salmonel s databází příslušných dat
  • spolupracuje s AP CEM při hodnocení celorepublikového systému kvality organizovaného SZÚ (EHK).
  • poskytuje kmeny salmonel pro účely ověření diagnostiky
  • je pověřena  spolugescí programu  Epidemic Intelligence Information System  (EPIS) pro oblast alimentárních nákaz v rámci projektu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a spolupracuje dalšími NRL v EU při šetření epidemií s mezinárodním rozsahem
  • spolupodílí se na hlášení laboratorních dat do mezinárodního systému TESSy (ECDC).

 

Rozšířený list epidemiologického šetření případů salmonelóz včetně zkráceného dotazníku na konzumované potraviny (k 21.11.2018)

List_epid_setreni_salmonely_NOVY.docx List epid šetření salmonely

List_epid_setreni_salmonely_NOVY.pdf List epid šetření salmonely

 

Zjišťovací dotazník pro atypické sérovary salmonell, sloužící k vytvoření hypotézy o zdroji/vehikulu (aktualizace k 16.7.2018).

Zjistovaci_dotaznik_Salmonella_v3.0_2018.docx Zjišťovací dotazník Salmonella

Zjistovaci_dotaznik_Salmonella_v3.0_2018.pdf Zjišťovací dotazník Salmonella

 

 

Nahoru