SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro stafylokoky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro stafylokoky

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Vedoucí: RNDr. Petr Petráš, CSc.

Založena prof. Raškou jako NRL pro typizaci stafylokoků (první vedoucí RNDr. PhMr. Věra Matějovská, CSc.),  jako NRL pro stafylokoky pověřena  MZ ČR 13.12.1991.

  • se zabývá laboratorní diagnostikou nákaz vyvolaných kmeny S. aureus, ale i kmeny podmíněně patogenních koaguláza-negativních stafylokoků;
  • provádí podrobnou identifikaci a typizaci těchto kmenů pomocí fenotypových a genetických metod. Zaměřuje se na původce závažných invazivních onemocnění (syndrom toxického šoku, exfoliativní dermatitidy, infekce vyvolané kmeny S.aureus s produkcí Pantonova-Valentinova leukocidinu).
  • zjišťuje přítomnost genů kódujících faktory virulence pro potvrzení diagnózy;
  • ve spolupráci s epidemiology sleduje výskyt závažných onemocnění vyvolaných toxinogenními stafylokoky v ČR, udržuje sbírku těchto kmenů pro další analýzy;
  • provádí feno- i genotypizaci nemocničních kmenů stafylokoků, původců nozokomiálních nákaz (puchýřnaté onemocnění novorozenců ad.);
  • spolupracuje s NRL pro antibiotika v charakterizaci stafylokoků pro mezinárodní projekty EARS-Net a EARS-Net/SeqNet.
  • spolupracuje s Ústavem experimentální biologie a Českou sbírkou mikroorganismů PřF MU v Brně na řešení grantových projektů ve stafylokokové problematice.

 

 

 

 

Nahoru