Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


 

Vedoucí: RNDr. Petr Kodym, CSc.

Laboratoř založena v roce 1960.

 

Činnost:

  • provádí konfirmace  výsledků sérologických vyšetření na toxoplasmózu - zejména v případech  suspektní primoinfekce v graviditě či  akutní, kongenitální, novorozenecké nebo oční toxoplasmózy;
  • diagnostikuje toxoplasmózu v problematických případech  - především  u imunosuprimovaných pacientů (HIV+ , hematologie, transplantace...), provádí vyšetřování pro infekční kliniky a další specializovaná pracoviště;
  • interpretuje výsledky diagnostických testů, poskytuje konzultace;
  • diagnostickým laboratořím  poskytuje technickou a konzultační pomoc;
  • zajišťuje odborné stáže pro tuzemské i zahraniční pracovníky
  • každoročně - vždy v polovině prosince - pořádá jednodenní diskusní konferenci  („Konzultační den") „Problémy toxoplasmózy" určenou pro pracovníky diagnostických laboratoří, parazitology, lékaře-infekcionisty, oftalmology, gynekology, studenty a další zájemce o problematiku toxoplasmózy;
  • podílí se na zajišťování přednášek pro pregraduální i postgraduální vzdělávání;
  • podílí se na výzkumných projektech - především ve spolupráci s AIDS centrem Bulovka a Katedrou parazitologie Přírodovědecké fakulty UK.

Externí hodnocení kvality:
Pravidelná účast v mezinárodní externí kontrole INSTAND e.V., Society for Promoting Duality Assurance in Medical Laboratories, Düsseldorf, Německo.

Ve spolupráci s AP CEM připravuje okružní vzorky a vyhodnocuje výsledky EHK sérologie toxoplasmózy (2 kola ročně);

 

 

 

 

 

Nahoru