SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy

Pracoviště je akreditované ČIA jako zdravotnická laboratoř podle ČSN EN ISO 15189.


NRL pro virové hepatitidy

Vedoucí: RNDr. Vratislav Němeček, CSc.

  • Provádí sérologická nebo molekulárně-biologická vyšetření základních diagnostických markerů virových hepatitid. Podstatnou část této činnosti představují konfirmace reaktivních nálezů získaných v transfuzní službě nebo diagnostických laboratořích. Cílem konfirmací je ověření specifity nálezů prostřednictvím série vzájemně navazujících vyšetření, zahrnujících EIA testy, speciální konfirmační testy a v případě potřeby stanovením nukleových kyselin.
  • Provádí speciální vyšetření (zejména molekulárně-biologická) zahrnující  stanovení klinicky významných mutací, stanovení genotypů sekvenační analýzou a diagnostiku neendemických hepatitid.
  • Zajišťuje referenční činnost zahrnující  zprávy, posudky, vyjádření a  metodické pokyny pro MZČR a jiné instituce. Dále vyšetření vyžadující odborné interpretační zázemí nebo arbitrážní statut referenčního pracoviště.
  • Zajišťuje celostátní kontrolu úrovně vyšetřování  markerů virových hepatitid v  transfuzních  i diagnostických laboratořích ČR v rámci externího hodnocení kvality (EHK) pro sérologické markery HAV, HBV, HCV a  nukleových kyselin HBV a HCV.
  • Provádí  projekty zaměřené na molekulární epidemiologii virů hepatitid fylogenetickou charakterizaci agens a prakticky aplikovatelnou sekvenační  analýzu, včetně vedení databáze nukleotidových sekvencí HBV a HCV.
  • Provádí  školící a vzdělávací činnost, odborně se podílí na stážích, přednáškách a seminářích.
  • Laboratoř je zapojena do mezinárodního systému kontroly kvality INSTAND.


Průvodky k požadavku na vyšetření vzorku v NRL pro virové hepatitidy:

1.průvodka obecná průvodka obecná

2.průvodka na konfirmační vyšetření pro laboratoře transfúzní služby průvodka na konfirmační vyšetření pro laboratoře transfúzní služby

 

 

 

Nahoru