Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Národní referenční pracoviště CZŽP
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční pracoviště CZŽP

Činnost NRL (NRC, NRP) vyplývá ze statutu SZÚ a jejich vedoucí i příslušné náplně stanovuje MZ ČR (vedoucí jmenuje hlavní hygienik). 


NRL (NRC, NRP) jsou plně funkční a materiálně i personálně (odborně) špičkově vybavená pracoviště. Široký přehled byť i specificky zaměřených specialistů zde vytváří pracoviště, která využívají k řešení problémů často unikátní postupy, ojedinělé jak v rámci ČR tak i ve světě. Je to důsledek intenzivní vzájemné mezioborové komunikace, která zajišťuje odborné (konzultační, metodické a referenční) zázemí sloužící jak příslušným oborům hygienické služby včetně orgánů státní správy (KHS a MZ ČR), tak i veřejnosti a příslušné podnikatelské sféře.


CZŽP - Národní referenční centra a laboratoře:

Národní referenční centrum (NRC) pro venkovní a vnitřní ovzduší
vedoucí: RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.

Národní referenční centrum (NRC) pro hygienu půdy a odpadů
vedoucí: MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu
vedoucí: MUDr. František Kožíšek, CSc.

 

 

 

Nahoru