SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Národní referenční pracoviště CHPPL
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční pracoviště CHPPL


Referenční činnost

Hlavní náplní referenční činnosti Centra HPPL je metodické vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a laboratoří zdravotních ústavů, příprava, vývoj a ověřování standardních metodik, měření a hodnocení vybraných faktorů v pracovním prostředí. Nedílnou součástí je poskytování poradenské, výchovné a konzultační služby a vypracovávání znaleckých posudků. V rámci Centra HPPL působí 7 národních referenčních pracovišť:

· Národní referenční centrum pro průmyslové chemické látky a přípravky

· Národní referenční centrum pro pesticidy

· Národní referenčnílaboratořpro analýzu toxických plynů v ovzduší na pracovištích

· Národní referenční laboratoř pro biologické monitorování expozice chemickým látkám v pracovním prostředí

· Národní referenční laboratoř pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí

· Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření

· Národní referenční pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce

 

Nahoru