Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pracovního lékařství » Národní referenční pracoviště pro fyziologii a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce


Vedoucí: MUDr. Jana Hlávková


Kontakt:
Tel.: 26708 2738, email: jhlav@szu_cz

 


Charakteristika činnosti

· konzultační, posudková a vzdělávací činnost

· provádění specializovaných fyziologických, psychologických a ergonomických měření a hodnocení

· vypracovávání posudků a posuzování pracovišť za účelem kategorizace práce, realizace opatření k ochraně zdraví pracovníků a také za účelem ověření podmínek vzniku onemocnění při posuzování nemocí z povolání z přetěžování.

· realizace ergonomických studií pomocí ergonomických checklistů a ergonomického softwaru JACK při hodnocení ergonomických rizik vedoucích k poškození pohybového aparátu

· legislativní činnost, účast na tvorbě národních předpisů, transformaci evropské legislativy, vypracování metodických pokynů v oblasti fyziologie a psychologie práce

· spolupráce na autorizaci v oblastech fyziologie práce, psychologie práce a ergonomie. Provádění paralelní srovnávacích fyziologických měření s autorizovanými laboratořemi.

· vypracování znaleckých posudků v rámci odvolacích řízení při posuzování nemocí z povolání.

· podílel na budování celoživotního poradenského systému v Národním poradenském fóru, který zahrnuje oblast pracovního poradenství a spolupracuje i na mezinárodní úrovni.

 

Nahoru