SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pracovního lékařství » Národní referenční pracoviště pro fyziologii a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční pracoviště pro fyziologii a psychofyziologii práce


Vedoucí: MUDr. Vladimíra Lipšová


Kontakt:
Tel.: 267 082 759, email: vladimira.lipsova@szu_cz

 

 

Charakteristika činnosti

· konzultační, posudková a vzdělávací činnost

· provádění specializovaných fyziologických, psychologických a ergonomických měření a hodnocení

· vypracovávání posudků a posuzování pracovišť za účelem kategorizace práce, realizace opatření k ochraně zdraví pracovníků a také za účelem ověření podmínek vzniku onemocnění při posuzování nemocí z povolání z přetěžování.

· realizace ergonomických studií pomocí ergonomických checklistů a ergonomického softwaru JACK při hodnocení ergonomických rizik vedoucích k poškození pohybového aparátu

· legislativní činnost, účast na tvorbě národních předpisů, transformaci evropské legislativy, vypracování metodických pokynů v oblasti fyziologie a psychologie práce

· spolupráce na autorizaci v oblastech fyziologie práce, psychologie práce a ergonomie. Provádění paralelní srovnávacích fyziologických měření s autorizovanými laboratořemi.

· vypracování znaleckých posudků v rámci odvolacích řízení při posuzování nemocí z povolání.

· podílel na budování celoživotního poradenského systému v Národním poradenském fóru, který zahrnuje oblast pracovního poradenství a spolupracuje i na mezinárodní úrovni.

 Aktuality z pracoviště

· Posuzování lokální svalové zátěže v jednotlivých státech EU a v ostatních státech světa se zaměřením na syndrom karpálního tunelu Posuzování lokální svalové zátěže v jednotlivých státech EU a v ostatních státech světa se zaměřením na syndrom karpálního tunelu

Nahoru