Home » Aktuality » NDM-1 bakterie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NDM-1 bakterie

Vyjádření Státního zdravotního ústavu k informacím v mediích o závažnosti výskytu bakterií  s genem NDM 1 


 

Ve světové odborné literatuře byly uveřejněny výsledky vědeckých studií, které metodami molekulární mikrobiologie objevily nový gen NDM-1. Pokud jsou bakterie obecně vybaveny tímto genem, mohou být rezistentní na dosud dostupná účinná antibiotika.

Počet pacientů nakažených bakteriemi nesoucími gen NDM-1 je celosvětově nízký, odborníci však varují před možností šíření těchto bakterií a doporučují globální monitoring výskytu bakterií s tímto genem.

V České republice je prováděna kvalitní surveillance rezistence vůči antibiotikům pod vedením Národní referenční laboratoře (NRL) pro antibiotika Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s antibiotickými středisky ČR. NRL používá i metody molekulární mikrobiologie, je zapojena do mezinárodních studií a hlásí data do Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockholmu. Česká republika je připravena zapojit se do očekávaného mezinárodního monitoringu výskytu bakterií vybavených genem NDM-1.

 

Nahoru