SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Nové definice C, I a R při testování citlivosti...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nové definice C, I a R při testování citlivosti na antibiotika

EUCAST se rozhodla změnit definice kategorií testování citlivosti C, I a R, jak je uvedeno níže.


 

EUCAST se rozhodla změnit definice kategorií testování citlivosti C, I a R, jak je uvedeno níže. Výsledky několika konzultací o nových definicích jsou k dispozici na webových stránkách EUCAST jako "Konzultace".

  • C – Citlivý, standardní dávkovací režim: Mikroorganizmus je definován jako citlivý při standardním dávkovacím režimu, je-li úroveň aktivity antimikrobního přípravku podávaného ve standardním dávkování spojená s vysokou pravděpodobností léčebného úspěchu.
  • I – Citlivý, zvýšená* expozice**: Mikroorganizmus je definován jako citlivý při zvýšené expozici**, je-li úroveň aktivity antimikrobního přípravku spojená s vysokou pravděpodobností léčebného úspěchu pouze při zvýšené expozici přípravku úpravou dávkovacího režimu nebo při koncentrování tohoto přípravku v místě infekce.
  • R – Rezistentní: Mikroorganizmus je definován jako rezistentní, je-li úroveň aktivity antimikrobního přípravku spojená s vysokou pravděpodobností selhání léčby i při zvýšené expozici**.

*   v originále „Susceptible, Increased exposure“ zachovává zkratku „I“ pro tuto kategorii;

** expozice mikrooganizmu v místě infekce závisí na způsobu podávání, dávce, dávkovacím intervalu a době infúze antimikrobního přípravku, a rovněž na jeho distribuci, metabolizmu a exkreci.

 

EUCAST explanatory video (22 minut v anglickém jazyce) vysvětluje nové definice  C, I a R a jak se používá Oblast technické nejistoty ATU (Area of Technical Uncertainty).

 Informace pro klinické kolegy o změnách v hlášení výsledků Informace pro klinické kolegy o změnách v hlášení výsledků (359.73 KB)

Terminologie
Kategorie citlivosti: C, I a R.
Izoláty se hlásí jako C, I, R.
Izoláty patřící do kategorií C, I nebo R.
Izoláty citlivé (C a I) nebo rezistentní (R).
Pokud je izolát citlivý, vylučuje to rezistenci.
Pokud je izolát rezistentní, vylučuje to citlivost (kategorie C a I).

Pro účely surveillance se výsledky zaznamenávají jako C, I nebo R bez spojování kategorií. Pokud je nezbytné kategorie spojovat, pak lze spojit jen kategorie C + I, nikoli R.
 
Nové definice jednoznačně souvisejí s expozicí mikrooorganismů antibiotiku, která se týká dávky, frekvence dávkování (včetně změny z opakovaného podání do intravenózní infuze), dávkování a farmakokinetiky přípravku a někdy i typu infekce (infekce močových cest vs. meningitida).

Dávkování a způsoby podávání antibiotik ve vztahu s kategoriemi C, I a R jsou k dispozici na posledním listu Tabulek breakpointů EUCAST.

Pro usnadnění implementace nových definic vyvinula EUCAST powerpointovou prezentaci:

The implementation of the new definitions of S, I and R.

Prezentace popisuje změny v definicích kategorií vyšetření citlivosti C, I a R a jejich důsledky. Změny nabývají účinnosti zveřejněním tabulky breakpointů EUCAST v 9.0 (2019).

 

 

 

Nahoru