Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Nové definice C, I a R při testování citlivosti...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nové definice C, I a R při testování citlivosti na antibiotika

EUCAST se rozhodla změnit definice kategorií testování citlivosti C, I a R, jak je uvedeno níže.


 

Nové definice C, I a R Nové definice C, I a R (27,54 KB)

 

Prezentace popisuje změny v definicích kategorií vyšetření citlivosti C, I a R a jejich důsledky. Změny nabývají účinnosti zveřejněním tabulky breakpointů EUCAST v 9.0 (2019).

 

 

 

Nahoru