Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » NRL pro analýzu toxických plynů v ovzduší...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRL pro analýzu toxických plynů v ovzduší pracovišť

Laboratoř se zaměřuje na měření a hodnocení plynných škodlivin s chronickým systémovým a pozdním účinkem na zdraví (včetně par rtuti). Vedoucím laboratoře je Ing. Michael Waldman, CSc., tel.: 26708 2797 (2665), e-mail: waldman@szu.cz 


 

Související odkazy:

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Nahoru