SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » NRL pro analýzu toxických plynů v ovzduší...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRL pro analýzu toxických plynů v ovzduší pracovišť

Laboratoř se zaměřuje na měření a hodnocení plynných škodlivin s chronickým systémovým a pozdním účinkem na zdraví (včetně par rtuti). Vedoucím laboratoře je Ing. Michael Waldman, CSc., tel.: 26708 2797 (2665), e-mail: waldman@szu.cz 


 

Související odkazy:

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Nahoru