Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » NRL pro biologické monitorování expozice...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám na pracovišti

Vedoucí: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc., 26708 2667, email: jmraz@szu.cz


Hlavní činnost NRL:

  • vypracovávání,ověřování a doporučování laboratorních metod pro biologické monitorování expozice průmyslovým škodlivinám
  • poskytování informací o nových poznatcích v oblasti biologického monitorování
  • sledování vývoje limitních hodnot BET v ČR a v zahraničí a poskytování podkladů pro jejich změny nebo rozšíření nadřízeným orgánům
  • účast při řešení aktuálních problémů na pracovištích, pomoc při výběru metodiky a strategie odběrů biologických materiálů
  • příprava certifikovaných referenčních materiálů (CRM)

NRL je součástí pracoviště akreditovaného ČIA a  slouží též jako referenční laboratoř v rámci systému kontroly kvality analýzy škodlivých látek v biologickém materiál (EQUAS) pořádaném Universitou v Erlangen, Německo.


 

 

Související odkazy:

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Nahoru