Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků » NRL pro materiály určené pro styk s potravinami...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

Vedoucí: Ing. Jitka Sosnovcová, zastupuje Ing. Lenka Votavová; telefon: 26708 2337, (2389).


Řeší problematiku zdravotní nezávadnosti materiálů určených pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let. Vypracovává kritéria a metodiky pro hodnocení zdravotní nezávadnosti daných materiálů a provádí činnost metodickou, poradenskou a expertizní. Spolupracuje s MZ ČR na přípravě legislativy a vypracovává podklady pro rozhodnutí hlavního hygienika ČR.

Nahoru