Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí

vedoucí: RNDr. Vladimír Špelina, CSc.   E-mail: vladimir.spelina@szu.cz


  • Provádí expertizy jako placené služby, zejména mikrobiologická vyšetření kosmetických prostředků a dalších předmětů běžného užívání, doplňků stravy, zkoušky trvanlivosti z mikrobiologického hlediska potravin k přímé spotřebě
  • Provádí testování a hodnocení účinnosti konzervace kosmetických přípravků při jejich vývoji a pro účely hodnocení bezpečnosti
  • Provádí expertizní činnost včetně konzultací v oblasti měření koncentrace mikroorganismů ve vnitřním ovzduší budov včetně zdravotnických zařízení a tzv. čistých prostor
  • Hodnotí bezpečnost předmětů běžného užívání a vnitřního prostředí z hlediska  mikrobiologického rizika
  • Provádí testování antimikrobiálních vlastností materiálů a předmětů zajištěných specifickými látkami s antimikrobiálními účinky, včetně případů, kdy uvedených vlastností má být dosaženo použitím nanotechnologie

  Nahoru