SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí

vedoucí: RNDr. Vladimír Špelina, CSc.   E-mail: vspel@szu.cz


  • Provádí expertizy jako placené služby, zejména mikrobiologická vyšetření kosmetických prostředků a dalších předmětů běžného užívání, doplňků stravy, zkoušky trvanlivosti z mikrobiologického hlediska potravin k přímé spotřebě
  • Provádí expertizní činnost včetně konzultací v oblasti měření koncentrace mikroorganismů ve vnitřním ovzduší budov včetně zdravotnických zařízení a tzv. čistých prostor
  • Hodnotí bezpečnost uvedených výrobků a vnitřního prostředí z hlediska  mikrobiologického rizika
  • Provádí testování a hodnocení účinnosti konzervace kosmetických prostředků při jejich vývoji
  • Zkouší a posuzuje antimikrobiální účinnosti přípravků používaných k dezinfekci povrchů vnitřního prostředí
  • Provádí testování účinnosti antimikrobiálních vlastností předmětů zajištěných specifickými látkami, včetně případů použití nanotechnologie
  • Účastní se prací na vývoji standardních evropských a mezinárodních metod mikrobiologického zkoušení potravin a kosmetických prostředků
  • Zastupuje Českou republiku v legislativní Pracovní skupině pro mikrobiologická kriteria potravin při DG SANCO – Biological Risks
  • Pořádá každoročně diskusní soustředění a odborné konference pro pracovníky jiných zdravotnických, veterinárních a soukromých laboratoří


Nahoru