SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Národní referenční pracoviště CZŽP » NRC - Národní referenční centrum pro venkovní a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRC - Národní referenční centrum pro venkovní a vnitřní ovzduší

Pracoviště zajišťuje metodické vedení pracovišť hygienické služby v oblasti venkovního a vnitřního ovzduší. Jejím vedením je pověřen RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. tel: 26708 2375/724 810 118Mezi řešené úkoly patří - expertizní činnost včetně konzultací v oblasti posuzování kvality venkovního ovzduší a podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb. i kvality vnitřního ovzduší. NRC vydává nebo zpracovává posudky, stanoviska, publikace, konzultace či připomínky souvisejících s novelizací některých legislativních úprav a expertizní a odborné zprávy.

Do laboratorních činností patří analytická stanovení vzorků venkovního a vnitřního ovzduší včetně standardních i nově aplikovaných odběrových postupu (PM10, PM2,5, PM1,0, VOC, PAU), spolupráce s pracovištěm ESPT (programy zkoušení způsobilosti) a zajištění pylového monitoringu pro oblast Prahy. Rozvíjeny jsou postupy odběru vzorků ve vnitřním prostředí. Laboratoř je akreditována ČIA pro vnitřní a venkovní ovzduší a autorizována MŽP v oblasti venkovního ovzduší. 

Kontakt: 26708 2375, 724 810 118, bohumil.kotlik@szu_cz, ovzdusi@szu_cz


 

Nahoru