Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » NRP pro expozice organickým chemickým látkám
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

NRP pro expozice organickým chemickým látkám

Vedoucí: RNDr. Marián Rucki, Ph.D., 26708 2726, email: rucki@szu.cz  


NRP poskytuje konzultace k problematice odhadu toxicity výpočtem nebo z výsledků alternativních metod testování. Jeho práce se soustřeďuje zejména na specifické využití výpočtových metod pro odhad nebezpečnosti a následně na odhad rizik výpočtem pomocí komerčních a validovaných počítačových programů. K tomu je využíván program HAZARDEXPERT SYSTEM. NRP spolupracuje s NRC pro průmyslové chemické látky a přípravky, a je zapojeno do činnosti skupiny expertů pro validaci modelů QSAR pro legislativní využití při OECD a JRC EC.


 

Informace a dokumenty:

 


Související články:

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti

Nahoru