Home » O webu » Zpracování osobních údajů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zpracování osobních údajů


1. Udělujete při konkrétní příležitosti (např. při odeslání přihlášky na seminář) souhlas Státnímu zdravotnímu ústavu, se sídlem v Praze, IČ: 75010330, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo účtu

2. Jméno, příjmení, datum narození, číslo účtu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem registrace na danou akci. Tyto údaje budou Správcem zpracovány nejdéle po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Státního zdravotního ústavu.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nahoru