SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Expertní pravidla a očekávané fenotypy » Očekávané fenotypy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané fenotypy

Po mnoho let se EUCAST a další výbory potýkaly s pojmem „přirozená rezistence“. Neexistuje pro něj žádná dohodnutá definice, a protože breakpointy vždy „závisí na expozici“, je těžké se shodnout na definici, která přetrvá změny v dávkování, způsobech podávání a náhlou ochotu přijmout novou a vyšší úroveň toxicity kvůli nedostatku alternativy.


Očekávané rezistentní fenotypy v 1.1 (25 březen, 2022) Očekávané rezistentní fenotypy v 1.1 (25 březen, 2022) (161.59 KB)

Očekávané citlivé fenotypy v 1.1 (25 březen, 2022) Očekávané citlivé fenotypy v 1.1 (25 březen, 2022) (86.75 KB)

 

Výhoda, která definuje druh jako „očekávaný rezistentní fenotyp“ nebo „očekávaný citlivý fenotyp“ ve vztahu k jednomu nebo ke skupině antimikrobních přípravků znamená, že vyšetřování citlivosti se stává zbytečným a izolát lze hlásit jako rezistentní resp. citlivý, aniž je vyšetření provedeno. Informuje dále o důležitých vlastnostech, nedostatcích a přednostech přípravků.

EUCAST se rozhodl nahradit termín „přirozený“ termíny „očekávaný citlivý fenotyp“ a „očekávaný rezistentní fenotyp“. Aby byl druh zahrnut do „očekávaného rezistentního fenotypu“, 90 % nebo více izolátů by mělo být považováno za rezistentní (příkladem je Klebsiella pneumoniae vs. ampicilin). Aby byl druh zahrnut do „očekávaného citlivého fenotypu“, za citlivý (C nebo I) k danému přípravku by měl být považován divoký typ a velmi vysoký podíl (99 %) izolátů by neměl mít k přípravku získanou rezistenci (jedním z příkladů je Streptococcus pyogenes vs. benzylpenicilin).

V obou případech je lepší se vyhnout vyšetřování citlivosti. Na výsledek, který je v rozporu s očekávaným fenotypem, je třeba pohlížet s podezřením.

Krátké sdělení k tomuto tématu, viz published in CMI. (doi: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.03.007)

 

 

 

Nahoru