SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2007 » Očekávané výsledky EHK - 506 Bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK - 506 Bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne: 20.2.2007, termín oznámení výsledků: 14.3.2007. V zásilce expedováno 114 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček  každého vzorku


Vzorek  1

Izolát z mozkového abscesu.
Nocardia asteroides complex


A. Nocardia asteroides complex

A. Columbia agar, aerobně, 36oC, 4 dny.


 

Vzorek  2

Izolát z krve od dlouhodobě hospitalizovaného pacienta.

Staphylococcus haemolyticus

 

A. Staphylococcus haemolyticus

A. Columbia agar, aerobně, 36oC, 18h.


 

Vzorek  3

Stolice od pacienta s vodnatelným průjmem.
signifikantní bakteriální patogen neprokázán

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis

 

A. Columbia agar B. MacConkey agar
A. Columbia agar, aerobně, 36oC, 18h.

B. MacConkey agar, aerobně, 36oC, 18h.


 

Vzorek  4

Izolát z krve od pacientky s urosepsí.
Klebsiella oxytoca NRL/ATB 1896/05

Vyšetřit citlivost k antibiotikům: ceftazidim (CTZ), ciprofloxacin (CIP).

 

A. Klebsiella oxytoca
A. Columbia agar, aerobně, 36oC, 18h.

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (MH agar, 5 měření, 36oC, 18 h, aerobně):

CTZ (30μg) = 24 - 26 mm,  CIP (5μg) = 25 – 26 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18 h, aerobně):

CTZ = 1 mg/l,  CIP <= 0,032 mg/l.


Kmen je citlivý k ceftazidimu a k ciprofloxacinu.


 

Vzorek  5

Shigella sonnei NRL/ATB 2683/06

Vyšetřit citlivost k antibiotikům: ceftazidim (CTZ), ciprofloxacin (CIP).

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (MH agar, 5 měření, 36oC, 18 h, aerobně):

CTZ (30μg) = 15 - 16 mm,  CIP (5μg) = 24 – 25 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18 h, aerobně):

CTZ = 32 - 32 mg/l,  CIP = 0,125 mg/l.

Kmen je rezistentní k ceftazidimu a citlivý k ciprofloxacinu*.

    *  Kmen je rezistentní ke kyselině nalidixové a proto má vyšší MIC ciprofloxacinu, než je normální distribuce MIC u kmenů tohoto druhu.

Obrázek: Fenotypový konfirmační test pro produkci širokospektré beta-laktamázy (ESBL) u kmenů 4 a 5.
Kmen 4 Klebsiella oxytoca neprodukuje ESBL a je citlivý k CTZ (c). Nerovné okraje inhibiční zóny (IZ) kolem disku s CTX (a), druhým cefalosporinem 3. generace, a růst velké kolonie uvnitř IZ zpochybňuje klinický účinek CTX.
Kmen 5 je Shigella sonnei, producent ESBL.

Disky:
a) cefotaxim
b) ampicilin/klavulanát
c) ceftazidim

 

A. Shigella sonnei
A. MH agar, aerobně, 36oC, 18 h.

  

Rozbor bude uveden ve Zprávách CEM ne dříve než v květnu,  2007 

Nahoru