SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2007 » Očekávané výsledky EHK - 523 Bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK - 523 Bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne  6.5.2007. Termín oznámení výsledků  13.6.2007. V zásilce expedováno 114 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


Vzorek 1 

 

Izolát z krve od dlouhodobě hospitalizovaného pacienta.
Acinetobacter parvus


A. Acinetobacter parvus
A. Columbia agar, 30°C, 48h.Vzorek 2


Izolát z likvoru, pooperační meningitida po operaci neurinomu.
Haemophilus influenzae


A. Haemophilus influenzae
A. Levinthalův agar, 37°C, CO2, 18h.Vzorek 3


Stolice od pacienta s krvavým průjmem vzniklým po požití kuřecího masa.
Campylobacter jejuni

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae

A. Campylobacter jejuni, CCDA agar B.
A. CCDA agar (Oxoid), 37°C, mikroaerofilně, 48h, - selektivní růst kmene Campylobacter jejuni.
B. Columbia agar, 37°C, aerobně, 18h, – Campylobacter jejuni nepřítomen.Vzorek 4


Izolát z krve od pacienta se sepsí.
Enterococcus gallinarum

Vyšetřit citlivost k antibiotikům: ampicilin (AMP), gentamicin - vysoká koncentrace (GEH), vankomycin (VAN).

A. Enterococcus gallinarum, Columbia agar
A. Columbia agar, aerobně, 36oC, 18h.

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (MH agar, 3 měření, 36oC, 18 h, aerobně):
AMP (10μg) = 17 - 18 mm,  VAN (30μg) = 13 – 14 mm, GEH (120μg) = 18 – 19 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18 h, aerobně):
AMP = 4 - 4 mg/l,  VAN = 8 - 8 mg/l, GEH <= 500 mg/l.
 
Kmen je citlivý k ampicilinu a ke gentamicinu a intermediárně rezistentní k vankomycinu.


Vzorek 5


Staphylococcus aureus

Vyšetřit citlivost k antibiotikům: erytromycin (ERY), klindamycin (CLI), ko-trimoxazol (COT).


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (MH agar, 3 měření, 36oC, 18 h, aerobně):
ERY (15μg) = 6 - 6 mm,  CLI (2μg) = 24 – 27 mm (deformace inhibiční zóny ve tvaru písmene D), COT (25μg) = 26 – 28 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18 h, aerobně):
ERY =   > 4 - >4 mg/l,  CLI = 0,25 - 0,25 mg/l, COT = 2 - 2 mg/l.

Kmen je rezistentní k erytromycinu a ke klindamycinu (fenotyp indukované rezistence) a je citlivý ke ko-trimoxazolu.


Rozbor bude uveden ve Zprávách CEM ne dříve než v červenci,  2007

Nahoru