SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2008 » Očekávané výsledky EHK-569 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-569 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána  dne 21.5.2008.  Termín oznámení výsledků dne po 13.6.2008. V zásilce expedováno 114 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


Vzorek 1

Izolát z abscesu v místě zubního implantátu.
Micromonas micros


A. Micromonas micros, Columbia agar 48h anaerobně
A. Columbia agar, anaerobně, 36°C, 48h.


 

Vzorek 2

Bronchoalveolární laváž od 40 letého pacienta po transplantaci kostní dřeně.
Rhodococcus equi


A. Rhodococcus equi, Columbia agar, 48h, aerobně
A. Columbia agar, aerobně, 36°C, 48h.


 

Vzorek 3

Stolice od 25 letého pacienta s vodnatým průjmem vzniklým po návratu z dovolené.
Vibrio cholerae non O1

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. Vibrio cholerae non O1 - TCŽS agar, 18h B. Vibrio cholerae non O1 - MacConkey agar, 18h, aerobne (drobné růžové = VICHO)
A. TCŽS agar, aerobně, 36°C, 18h.
B. MacConkey agar, aerobně, 36°C, 18h. Kolonie Vibrio cholerae non O1 označeny šipkou.


 

Vzorek 4

Izolát z hemokultury od 20 letého pacienta alergického na peniciliny.
Streptococcus pneumoniae


Určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: erytromycin (ERY), klindamycin (CLI), ko-trimoxazol (COT).


A. Streptococcus pneumoniae, Columbia agar, 18h, CO2
A. Columbia agar, aerobně, 36°C, 18h, CO2.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar s 5% ovčí krve, 3 měření, 36oC, 20 h, aerobně):

ERY(15mg): 8 - 9 mm; CLI(2mg): 21 - 22 mm (D-test negativní); COT(25mg): 21 - 21 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon s 3% lyzátem koňské krve, 36oC, 20 h, aerobně):

ERY: >2 - >2 mg/l;  CLI: 0,25 - 0,25 mg/l COT: 8 - 8 mg/l

 

Kmen je rezistentní k erytromycinu a citlivý ke klindamycinu a ko-trimoxazolu.


 

Vzorek 5

Staphylococcus aureus

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: erytromycin (ERY), klindamycin (CLI), ko-trimoxazol (COT).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18 h, aerobně):

ERY(15mg): 28 - 28 mm; CLI(2mg): 28 - 28 mm; COT(25mg): 29 - 30 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18 h, aerobně):

ERY: 0,063 - 0,125 mg/l;  CLI: 0,125 - 0,125 mg/l (D test negativní); COT: 1 - 1 mg/l

 

Kmen je citlivý k erytromycinu, ke klindamycinu i ko-trimoxazolu. 

Nahoru