SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2008 » Očekávané výsledky EHK-590 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-590 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána  dne 10.11.2008.  Termín oznámení výsledků dne po 28.11.2008. V zásilce expedováno 114 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


Vzorek 1

Edukativní vzorek.
Corynebacterium ulcerans


A. 5901a.jpg B. 5901b.jpg
A. Claubergova půda, 36°C, 48h, aerobně.
B. Tinsdaleova půda, 36°C, 48h, aerobně.


 

Vzorek 2

Izolát z moče (signifikantní bakteriurie).
Morganella morganii


A. 5902a.jpg B. 5902b.jpg
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od 6-letého dítěte s podezřením na apendicitidu.
Yersinia enterocolitica

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. 5903a.jpg B. 5903b.jpg
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Stěr z kůže od dětského pacienta s impetigem.
Streptococcus pyogenes


Určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: erytromycin (ERY), klindamycin (CLI).


A. 5904.jpg
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar s 5% ovčí krve, 3 měření, 36oC, 20 h, aerobně):
ERY (15 μg): 12- 14 mm; CLI (2 μg): 21 - 21 mm.  D-test pozitivní.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon s 3% lyzátem koňské krve, 36oC, 20 h, aerobně):
ERY: 2 - 4 mg/l;  CLI: <= 0,063 - <= 0,063 mg/l.

 

Kmen je rezistentní k erytromycinu i ke klindamycinu.

Chybně uvedený výsledek u klindamycinu uvedený na webu ve dnech  2.12-4.12.2008 vznikl nedopatřením při přepisu údajů. Za toto nedorozumění se omlouváme.


 

Vzorek 5

Streptococcus pneumoniae

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: penicilin (PEN), tetracyklin (TCY), ciprofloxacin (CIP); skríning rezistence diskovou metodou: oxacilin (OXA); norfloxacin (NOR).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar s 5% ovčí krve, 3 měření, 36oC, 20 h, aerobně):
OXA (1 μg): 22 - 24 mm; TCY (30 μg): 6 - 6 mm; NOR (10 μg): 14 - 16 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon s 3% lyzátem koňské krve, 36oC, 20 h, aerobně):
PEN: 0,032 mg/l; TCY: > 16 mg/l; CIP: 1 mg/l.


Kmen je citlivý k penicilinu, ciprofloxacinu a rezistentní k tetracyklinu.


Nahoru