SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2010 » Očekávané výsledky EHK-646 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-646 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 22.02.2010. Termín oznámení výsledků dne po 12.03.2010. V zásilce expedováno 121 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


 

Vzorek 1

Edukativní vzorek.
Kingella kingae


A. Kingella kingae, COL agar, CO2
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně v 5% CO2.


 

Vzorek 2

Izolát z krve od pacienta s onkologickým onemocněním.
Enterococcus faecium


A. Enterococcus faecium, COL agar
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od 2 letého dítěte s krvavým průjmem a bolestmi břicha.
Escherichia coli O26

Vzorek dále obsahoval: Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii


A. Escherichia coli O26, COL agar B. Escherichia coli O26, MAC agar
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacienta s chronickou pyelonefritidou.
Escherichia coli

Určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ceftazidim (CAZ), piperacilin-tazobactam (TZP).


A. Escherichia coli, Col agar B. Escherichia coli, CAZ, TZP
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. MH agar, 36°C, 18h, aerobně, a) CAZ; b) TZP.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18h, aerobně):
CAZ (30 μg): 22 - 22 mm; TZP (100/10 μg): 23 - 23 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
CAZ: 8 - 8 mg/l; TZP: 16 - 16 mg/l.

 

Kmen je producent ESBL. NRL/ATB jej interpretuje jako rezistentní k oběma antibiotikům.

 

Vzorek 5

Escherichia coli

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ceftazidim (CAZ), piperacilin-tazobactam (TZP).

 

A. Escherichia coli, CAZ, TZP
A. MH agar, 36°C, 18h, aerobně, a) CAZ; b) TZP.

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18h, aerobně):
CAZ (30 μg): 33 - 34 mm; TZP (100/10 μg): 26 - 27 mm.

 

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
CAZ: <=0,25 mg/l; TZP: 8 - 8 mg/l.

 

Kmen je citlivý k oběma antibiotikům.


 

 

Nahoru