SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2010 » Očekávané výsledky EHK-665 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-665 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 17.05.2010. Termín oznámení výsledků dne po 12.06.2010. V zásilce expedováno 121 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


 

Vzorek 1

Izolát z krve od pacienta s podezřením na katetrovou infekci.
Staphylococcus lugdunensis


A. Staphylococcus lugdunensis, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 2

Vzorek tkáně odebrané při kyretáži od pacientky s endometritidou vzniklou po potratu.
Clostridium sordellii

Vzorek dále obsahoval: Lactobacillus species, Enterococcus faecalis


A. Clostridium sordellii, Columbia agar, anaerobně
A. Columbia agar, 36°C, 24h, anaerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od 40 letého muže s průjmem vzniklého po požití mořských plodů.
Aeromonas hydrophila

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. Aeromonas hydrophila, Columbia agar B.  Aeromonas hydrophila, MacConkey agar
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacienta s podezřením na nozokomiální pneumonii.
Klebsiella pneumoniae

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: cefotaxim (CTX), ciprofloxacin (CIP).


A. Klebsiella pneumoniae, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18h, aerobně):
CTX (30 μg): 22 - 24 mm; CIP (5 μg): 6 - 6 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
CTX: 8 - 8 mg/l; CIP: >8 - >8 mg/l.

 

Kmen je rezistentní k cefotaximu i k ciprofloxacinu.

 

Vzorek 5

Klebsiella pneumoniae

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: cefotaxim (CTX), ciprofloxacin (CIP).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 3 měření, 36oC, 18h, aerobně):
CTX (30 μg): 27 - 29 mm; CIP (5 μg): 29 - 31 mm.

 

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
CTX: 1 - 1 mg/l; CIP: 0,063 - 0,063 mg/l.

 

Kmen je citlivý k cefotaximu i k ciprofloxacinu.


 

 

Nahoru