SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2010 » Očekávané výsledky EHK-685 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-685 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 8.11.2010. Termín oznámení výsledků dne po 26.11.2010. V zásilce expedováno 121 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


 

Vzorek 1

Stolice novorozence s hypotonií a respiračním selháním (podezření na botulismus).
Clostridium baratii

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli


A. Col ag. B. Clostridium baratii
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně. Clostridium baratii není přítomné.
B. Columbia agar, 36°C, 18h, anaerobně. Kolonie Clostridium baratii označeny šipkou.


 

Vzorek 2

Sputum od 60.letého pacienta – kuřáka s respirační insuficiencí, bolestmi hlavy a stavem zmatenosti.
Legionella pneumophila

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus mutans


A. Columbia agar B. Legionella pneumophila
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně. Legionella pneumophila není přítomna.
B. LEG NES agar, 36°C,120h, CO2. Kolonie Legionella pneumophila označeny šipkou.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s vodnatým průjmem a bolestmi břicha.
Salmonella Newport

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. Columbia agar B. Salmonella Newport C. Salmonella Newport
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně.
C. DC agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát ze sputa od pacienta s cystickou fibrózou.
Pseudomonas aeruginosa

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ceftazidim (CAZ), piperacilin/tazobaktam (TZP).

 

A. Col ag. PSAE
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
TZP (100/10μg*): 21 - 22 mm; TZP (30/6μg*): 16 - 17 mm; CAZ (30μg): 32 - 32 mm; CAZ (10μg): 27 - 29 mm.

*poměr piperacilinu a tazobactamu v disku

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
TZP: 64 - 64 mg/l**; CAZ: 4 - 4 mg/l.

** MIC piperacilinu ve fixní koncentraci se 4 mg/l tazobactamu

 

Kmen je rezistentní ke kombinaci piperacilinu s tazobactamem a citlivý k ceftazidimu.

 

Vzorek 5

Pseudomonas aeruginosa

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ceftazidim (CAZ), piperacilin/tazobaktam (TZP).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
TZP (100/10μg*): 30 - 31 mm; TZP (30/6μg*): 26 - 28 mm; CAZ (30μg): 32 - 33 mm; CAZ (10μg): 26 - 28 mm.

*poměr piperacilinu a tazobactamu v disku

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
TZP: 8 - 8 mg/l**; CAZ: 4 - 4 mg/l.

** MIC piperacilinu ve fixní koncentraci se 4 mg/l tazobactamu

 

Kmen je citlivý ke kombinaci piperacilinu s tazobactamem i k ceftazidimu.


 

 

 

Nahoru