SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2011 » Očekávané výsledky EHK-690 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-690 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 22.2.2011. Termín oznámení výsledků dne po 11.3.2011. V zásilce expedováno 124 lahviček každého vzorku. Kontrola před expedicí - 6 lahviček každého vzorku.


 

Vzorek 1

Výtěr z tonsil u pacientky s bolestí v krku (podezření na záškrt).
Corynebacterium ulcerans

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus oralis


A. Corynebacterium ulcerans B. Corynebacterium ulcerans
A. Claubergova půda, 36°C, 48h, aerobně.
B. Tinsdaleova půda, 36°C, 48h, aerobně.


 

Vzorek 2

Hemokultura od pacientky s pyelonefritidou.
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli


A. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli B. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s horečkou, průjmem a bolestmi břicha.
Salmonella I. 1,4,[5],12:i:- Typhimurium-like

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Proteus mirabilis


A. Salmonella Typhimurium, Escherichia coli, Proteus mirabilis B. Salmonella Typhimurium, Escherichia coli, Proteus mirabilis C. Salmonella Typhimurium, Escherichia coli, Proteus mirabilis
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně.
C. DC agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z krve od pacienta léčeného pro hemoblastózu.
Enterococcus faecium

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), gentamicin (GEH*).
GEH*: vysoká koncentrace gentamicinu


A. Enterococcus faecium
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
Disky s obsahem podle EUCAST: AMP (2 μg ): 6 - 6 mm; GEH (30 μg): 6 - 6 mm;
Disky s obsahem podle CLSI: AMP (10 μg ): 6 - 6 mm; GEH (120 μg): 8 - 8 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
AMP: > 64 - > 64 mg/l; GEH:  > 128 - > 128 mg/l .

 

Kmen je rezistentní k ampicilinu a k vysokým koncentracím gentamicinu.

 

Vzorek 5

Escherichia coli

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), gentamicin (GEN) a určit, zda je kmen producent ESBL.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
AMP (10 μg): 6 - 6 mm; GEN (10 μg): 11 - 12 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (3 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
AMP: > 32 - > 32 mg/l; GEN: > 32 - > 32 mg/l.

 

Kmen je rezistentní k ampicilinu, gentamicinu a neprodukuje ESBL.


 

 

 

Nahoru