SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2011 » Očekávané výsledky EHK-729 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-729 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 8.11.2011. Termín oznámení výsledků po 25.11.2011. V zásilce expedováno 124 lahviček každého vzorku.


Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-729 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Edukativní vzorek.
Prevotella melaninogenica


A.  Prevotella melaninogenica, COL agar B. Prevotella melaninogenica, VL agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, anaerobně.
B. VL agar,  36°C, 24h, anaerobně.


 

Vzorek 2

Izolát z krve od pacienta s podezřením na endokarditidu.
Kingella kingae


A. Kingella kingae. COL agar B. Kingella kingae. COL agar
A. B. Columbia agar, 36°C, 48h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od dlouhodobě hospitalizovaného pacienta s vodnatým průjmem s příměsí krve.
Campylobacter jejuni

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae


A. ESCO, COL agar B. Campylobacter jejuni, CCD agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně, Campylobacter jejuni není přítomný.
B. CCD agar, 36°C, 48h, mikroaerofilně, pouze Campylobacter jejuni .


 

Vzorek 4

Izolát z hemokultury od pacienta léčeného pro malignitu.
Enterococcus faecalis

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: ampicilin (AMP), gentamicin (GEN).


A. Enterococcus faecalis, COL agar
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
*AMP (2 μg ): 6 - 6 mm; **AMP (10 μg): 21 - 23 mm; *GEN (30 μg): 6 - 6 mm; **GEN (120 μg): 6 - 6 mm.
Obsah disků s ampicilinem resp. gentamicinem: * EUCAST; **CLSI.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
AMP: 4 - 4 mg/l; GEN: >500 mg/l.

 

Kmen je citlivý k ampicilinu a je rezistentní k vysokým koncentracím gentamicinu.

 

Vzorek 5

Nehodnotí se kvůli procesní chybě.

  

 

 

Nahoru