SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2012 » Očekávané výsledky EHK-753 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-753 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 21.5.2011. Termín oznámení výsledků po 8.6.2012. V zásilce expedováno 124 lahviček každého vzorku.


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-753 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Izolát ze sputa od pacienta s cystickou fibrózou.
Stenotrophomonas maltophilia


A.  Stenotrophomonas maltophilia
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Stěr z kůže od diabetika s bércovým vředem.
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes


A. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s vodnatým průjmem a zvracením.
Salmonella Infantis

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A. Salmonella Infantis, Escherichia coli, B. Salmonella Infantis, Escherichia coli
A. DC agar, 36°C, 18h, aerobně. Kolonie Salmonella Infantis označena šipkou .
B. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně. Kolonie Salmonella Infantis označena šipkou.


 

Vzorek 4

Izolát z hemokultury od pacienta z JIP.
Staphylococcus epidermidis

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: oxacilin (OXA), ko-trimoxazol (SXT).


A. Staphylococcus epidermidis
A. Columbia agar, 36°C, 18h, aerobně.

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
SXT (25 μg ): 28 - 29 mm

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
OXA: 8 - 16 mg/l; SXT: 2 mg/l.

 

Kmen je rezistentní k oxacilinu a citlivý ke ko-trimoxazolu.

 

Vzorek 5

Acinetobacter baumannii

vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: meropenem (MER), kolistin (COL), amikacin (AMI).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (disková difuzní metoda, MH agar, 5 měření, 36oC, 18h, aerobně):
MER (10 μg ): 25 - 26 mm; AMI (30 μg): 27 - 28 mm;.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36oC, 18h, aerobně):
MER: 0,5 mg/l; AMI: 0,5 - 1 mg/l; COL: >32 mg/l.


Kmen je citlivý k meropenemu, amikacinu a je rezistentní ke kolistinu.


 

 

 

Nahoru