SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2014 » Očekávané výsledky EHK-843 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-843 - bakteriologická diagnostika

Zásilka odeslána dne 19. 5. 2014. Termín oznámení výsledků po 8. 6. 2014. V zásilce expedováno 117 lahviček každého vzorku.


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-843 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Edukativní vzorek.
Staphylococcus petrasii


A.  Staphylococcus petrasi, Columbia agar   B. Staphylococcus petrasi, Columbia agar, hemolýza
A. + B. Columbia agar, aerobně, 36°C, 18h.


 

Vzorek 2

Sputum od 50. letého pacienta - etylika s progredující respirační insuficiencí.
Legionella pneumophila

Vzorek dále obsahoval: Streptococcus mutans


A.  Legionella pneumophilla, BCYE agar
A. BCYE agar, CO2, 36°C, 96h.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s průjmem a bolestmi břicha.
Salmonella Enteritidis

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A.  Salmonella + Escherichia, MAC agar   B. Salmonella + Escherichia, DC agar
A. MacConkey agar, 36°C, 18h, aerobně.
B. DC agar, 36°C, 18h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z hnisu od pacienta s ulcerací na dolní končetině.

Corynebacterium (striatum)

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: penicilin (PEN), vankomycin (VAN).


A.  Corynebacterium striatum, Clauberg agar
A. Clauberg agar, 36°C, 18h, aerobně.

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda, MH-F agar {MH agar s 5 % defibrinované koňské krve a 20 mg/l β-NAD}, 36oC, 24h, 5 % CO2):
PEN(1 J): 6 - 6 mm; VAN(5 μg ): 17 - 18 mm.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, ,mikrodiluční metoda,  MH-F bujon {MH bujon s 5 % lyzované koňské krve a 20 mg/l β-NAD}, 36oC, 24h, 5 % CO2):
PEN: 1 - 1 mg/l; VAN: 0,5 - 0,5 mg/l.

Kmen je rezistentní k penicilinu a citlivý k vankomycinu.

 

Vzorek 5

Listeria monocytogenes

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: erytromycin (ERY), kotrimoxazol (SXT).

 

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda, MH-F agar {MH agar s 5 % defibrinované koňské krve a 20 mg/l β-NAD}, 36oC, 24h, 5 % CO2):
ERY (15 μg): 24 - 25mm; SXT(25 μg ): 31 - 32 mm.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, ,mikrodiluční metoda,  MH-F bujon {MH bujon s 5 % lyzované koňské krve a 20 mg/l β-NAD}, 36oC, 24h, 5 % CO2):
ERY: 0,12 - 0,25 mg/l; SXT: ≤ 0,032 - ≤ 0,032 mg/l*.

 

* MIC SXT je vztažena na trimetoprim; při vztažení na sulfamethoxazol by byla MIC SXT ≤ 0,5 mg/l.

Kmen je citlivý k erytromycinu i ke kotrimoxazolu.


 

 

 

Nahoru