SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2014 » Očekávané výsledky EHK-864 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-864 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-864 bakteriologická diagnostika

 

Vzorek 1

Výtěr z krku od pacienta s bolestí v krku a horečkou.
Streptococcus sk. C

Vzorek dále obsahoval: Neisseria lactamica, Streptococcus oralis


A.  Streptococcus sk.C
A. Columbia agar, CO2, 36°C, 24h.


 

Vzorek 2

Izolát z krve od pacienta s onkologickým onemocněním.
Enterococcus faecium


A.  Enterococcus faecium
A. Columbia agar, aerobně, 36°C, 24h.


 

Vzorek 3

Stolice od pacienta s vodnatým průjmem vzniklým po konzumaci mořských plodů.
Aeromonas hydrophila

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A.  Aeromonas hydrophila, COL agar   B. Aeromonas hydrophila, MAC agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. MacConkey agar, 36°C, 24h, aerobně. Kolonie aeromonád označeny šipkou.


 

Vzorek 4

Izolát z hemokultury – pacientka s pyelonefritidou.

Escherichia coli

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: cefotaxim (CTX), ceftazidim (CAZ) a zjistit, zda kmen produkuje ESBL.


A.  Escherichia coli
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
CTX(5 μg): 29 - 30 mm; CAZ(10 μg ): 27 - 28 mm.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda,  MH bujon, 36oC, 18h):
CTX: ≤0,25 - ≤0,25 mg/l; CAZ: ≤0,25 - ≤0,25 mg/l; produkce ESBL je negativní.

Kmen je citlivý k oběma cefalosporinům a neprodukuje ESBL.

 

Vzorek 5

Klebsiella pneumoniae (edukativní kmen, výsledek se nehodnotí).

Zjistit, zda je kmen citlivý ke karbapenemům.
ETP: ertapenem, IPM: imipenem, MEM: meropenem


A.  Klebsiella pneumoniae, karbapenemy
A. MH agar, 36°C, 18h, aerobně. a) meropenem, b) imipenem, c) ertapenem

Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda, EUCAST):
*ETP(10 μg): 15 - 16 mm; *IPM(10 μg): 20 - 21 mm; *MEM(10 μg ): 18 - 20 mm.

* - možná přítomnost kolonií v inhibičních zónách, díky kterým mohou být odečtené hodnoty nižší, než jaké byly naměřené v NRL pro antibiotika.


Hodnoty MIC
naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, ,mikrodiluční metoda,   36oC, 18h):
MEM: 2 - 2 mg/l; IPM: 1,5 - 1,5 mg/l.

Kmen je ke karbapenemům necitlivý (intermediárně rezistentní/rezistentní).


 

 

 

Nahoru