SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2016 » Očekávané výsledky EHK-954 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-954 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-954 bakteriologická diagnostika


Vzorek 1

Izolát z krve od pacienta s neutropénií.
Stenotrophomonas maltophilia


A.  Stenotrophomonas maltophilia, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 2

Stěr z kůže od pacienta s bércovým vředem.

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes


A.  Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Columbia agar B. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Columbia agar
A.+ B. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od 2-letého dítěte s průjmem.

Escherichia coli O157

Vzorek dále obsahoval: Enterococcus faecalis


A.  Escherichia coli O157, Columbia agar B.  Escherichia coli O157, MC agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.
B. Mac Conkey agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z mozkomíšního moku od pacienta s meningitidou.

Streptococcus pneumoniae

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: penicilin (PEN), cefotaxim (CTX).


A.  Streptococcus pneumoniae, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
OXA*(1ug): 6 - 6 mm; CTX: nevyšetřuje se

* skrínink pro necitlivost k penicilinu u S. pneumoniae: http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon + 5 % lyzátu koňské krve +20 mg/l β-NAD 36°C, 18 h):
PEN: 0,5 - 0,5 mg/l; CTX: 0,25 - 0,25 mg/l.

Izolát z z mozkomíšního moku je rezistentní k penicilinu a citlivý k cefotaximu.

 

Vzorek 5

Escherichia coli

Vyšetřit citlivost k  cefotaximu (CTX), gentamicinu (GEN) a uvést, zda kmen produkuje ESBL.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
CTX(5ug): 11 - 11 mm; GEN(10ug): 18 - 19 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, IMP Etest, 36°C, 18 h):
CTX: >4 - >4 mg/l; GEN: 0,5 - 1 mg/l; produkce ESBL* pozitivní.

* skrínink pro produkci ESBL: http://www.eucast.org/resistance_mechanisms/

Kmen je rezistentní k cefotaximu, citlivý ke gentamicinu a produkuje ESBL.


 

 

 

Nahoru