Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2017 » Očekávané výsledky EHK-958 - sérologie...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-958 - sérologie toxoplasmózy


 

Vzorek

Kvalitativní výsledky sérologických testů

Slovní hodnocení

Celkové protilátky

IgG

 

IgA

 

IgM

 

IgE

Interpretace I

Interpretace II

A

P

P

N

N

N

S

G-

B

P

P

N

N

N

S

G-

C

P

P

N

N

N

S

G-

D

P

P

N

H,P

N

PA

G-

E

P

P

P

P

H,P

A

G+

 

Vysvětlivky:

Kvalitativní výsledky sérologických testů

N: negativní

H: hraniční 

P: positivní

 

Slovní hodnocení

Interpretace I

 

N:   Negativní, neobsahující antitoxoplasmické protilátky.

S:   Séropozitivní, antitoxoplasmické protilátky přetrvávající                              

      po toxoplasmóze prodělané před delším časem.

A:   Probíhající akutní toxoplazmóza je pravděpod

PA: Postakutní toxoplazmóza – hladiny protilátek ještě nestačily zcela

      poklesnout po již prodělané akutní fázi.

 

Interpretace II

         

N:   Negativní, momentálně neinfikován Toxoplasma gondii.

K:   Klinické příznaky pacienta mohou souviset s toxoplazmózou.

L:   Latentní toxoplazmóza. Případné klinické příznaky pacienta nejspíše s toxoplazmózou nesouvisejí.

G+:Primoinfekce v graviditě s rizikem infekce plodu je možná.

G-: Primoinfekce v graviditě nepravděpodobná, gravidita nejspíše není toxoplazmózou ohrožena.

O+:Případné změny na očním pozadí mohou souviset s toxoplasmózou.

O-: Souvislost případných změn na očním pozadí s toxoplasmózou je nepravděpodobná.

 


RNDr. Petr Kodym, CSc., koordinátor EHK TOXO

 

 

 

Nahoru