SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2017 » Očekávané výsledky EHK-986 - bakteriologická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-986 - bakteriologická diagnostika


 

Očekávané výsledky z Vyhlášení EHK-986 - Bakteriologická diagnostika


Vzorek 1

Stěr z LDK od 60leté pacientky se sepsí s anamnézou koupání v mořské vodě.

Vibrio vulnificus, edukativní vzorek, nehodnotí se

Vzorek dále obsahoval: Staphylococcus epidermidis


A.  Vibrio vulnificus, Columbia agarB. Vibrio vulnificus, Columbia agar
A. B. Columbia agar, 36°C, 24h, kolonie vibria označeny šipkou


 

Vzorek 2

Izolát z excidované tkáně od veterináře s rannou infekcí ruky.

Erysipelothrix rhusiopathiae


A.  Erysipelothrix rhusiopathiae, Columbia agar B.  Erysipelothrix rhusiopathiae, Columbia agar
A. B. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


 

Vzorek 3

Stolice od dlouhodobě hospitalizovaného pacienta s akutně vzniklým průjmem, horečkou a leukocytózou.

Clostridium difficile

Vzorek dále obsahoval: Escherichia coli, Enterococcus faecalis


A.  Clostridium difficile + Enterococcus faecalis + Escherichia coli, Columbia agar
A.Columbia agar, 36°C, 24h, anaerobně.


 

Vzorek 4

Izolát z moče od pacientky s akutní infekcí močových cest.

Staphylococcus saprophyticus

Vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: oxacilin* (OXA), kotrimoxazol (SXT), nitrofurantoin (NIT)
* cefoxitin (FOX) pro diskovou metodu


A.  Staphylococcus saprophyticus, Columbia agar
A. Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
FOX(30ug): 17 - 18 mm; SXT(25ug): 32 - 32 mm; NIT(100ug): 21 - 22 mm.


Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, pro OXA + 2% NaCl, 36°C, 18 h):
OXA: >8 - >8 mg/l; SXT: ≤0,125 - ≤0,125 mg/l.

Izolát je rezistentní k oxacilinu a citlivý ke kotrimoxazolu a nitrofurantoinu.

 

Vzorek 5

Escherichia coli

Vyšetřit citlivost k  ampicilinu (AMP) a ke kotrimoxazolu (SXT).


Rozmezí inhibičních zón naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST):
AMP(10ug): 19 - 19 mm; SXT(25ug): 12 - 15 mm.

Hodnoty MIC naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36°C, 18 h):
AMP: 2 - 2 mg/l; SXT: 2 - 2 mg/l.

Kmen je citlivý k ampicilinu a podle MIC i ke kotrimoxazolu.


 

 

 

Nahoru