Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2017 » Očekávané výsledky EHK-988 - sérologie...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-988 - sérologie toxoplasmózy


 

Vzorek

Kvalitativní výsledky sérologických testů

Slovní hodnocení

Celkové protilátky

IgG

 

IgA

 

IgM

 

IgE

Interpretace I

Interpretace II

A

N

N

N

N

N

N

O-

B

N

N

N

N

N

N

O-

C

N

N

N

N

N

N

O-

D

P

P

N

N

N

S

O+

E

P

P

N

N

N

S

O+

 

Vysvětlivky:

Kvalitativní výsledky sérologických testů

N: negativní

H: hraniční 

P: positivní


                                      Slovní hodnocení

                                           Interpretace I

 

N:   Negativní, neobsahující antitoxoplasmické protilátky.

S:   Séropozitivní, antitoxoplasmické protilátky přetrvávající                              

      po toxoplasmóze prodělané před delším časem.

A:   Probíhající akutní toxoplazmóza je pravděpod

PA: Postakutní toxoplazmóza – hladiny protilátek ještě nestačily zcela

      poklesnout po již prodělané akutní fázi.

 

                                           Interpretace II

         

          N:   Negativní, momentálně neinfikován Toxoplasma gondii.

K:   Klinické příznaky pacienta mohou souviset s toxoplazmózou.

L:   Latentní toxoplazmóza. Případné klinické příznaky pacienta nejspíše s toxoplazmózou nesouvisejí.

G+:Primoinfekce v graviditě s rizikem infekce plodu je možná.

G-: Primoinfekce v graviditě nepravděpodobná, gravidita nejspíše není toxoplazmózou ohrožena.

O+:Případné změny na očním pozadí mohou souviset s toxoplasmózou.

O-: Souvislost případných změn na očním pozadí s toxoplasmózou je nepravděpodobná.

 

 20.10.2017

RNDr. Petr Kodym, CSc. - koordinátor EHK TOXO

 

 

 

Nahoru