SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro lékařskou mikrobiologii » Akreditační pracoviště CEM (AP CEM) » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2017 » Očekávané výsledky EHK-991 Identifikace...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK-991 Identifikace herpetických virů


Vzorky obsahovaly lyofilizovanou suspenzi infikované tkáňové kultury lidských embryonálních fibroblastů. Očekávané výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Označení

HSV1

HSV2

CMV

VZV

EHK 1

neg

+

Neg

Neg

EHK 2

Neg

Neg

+

Neg

EHK 3

+

Neg

Neg

Neg

EHK 4

Neg

Neg

Neg

Neg

EHK 5

Neg

Neg

Neg

+

 

použité kmeny:

HSV1 – izolát z pacienta

HSV2 – izolát z pacienta

VZV – kmen OKA

CMV – kmen AD 169

negativní kontrola – neinfikovaná tkáňová kultura LEP

 

 

 

Nahoru