SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Zkoušení způsobilosti pro lékařskou... » Prezentace činnosti » Externí hodnocení kvality (EHK) - očekávané... » EHK za rok 2016 » Očekávané výsledky EHK série 946 – Identifikace...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očekávané výsledky EHK série 946 – Identifikace herpetických virů


Vzorky obsahovaly lyofilizovanou suspenzi infikované tkáňové kultury lidských embryonálních fibroblastů.

 

vzorek 1
HSV1 laboratorní kmen


vzorek 2

HSV2 laboratorní kmen


vzorek 3

CMV laboratorní kmen AD 169


vzorek 4

čistá tkáňová kultura


vzorek 5

VZV divoký kmen, 18. pasáž na TK

 

 

EHK 1

EHK 2

EHK 3

EHK 4

EHK 5

HSV 1

+

-

-

-

-

HSV 2

-

+

-

-

-

VZV

-

-

-

-

+/-

CMV

-

-

+

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Výsledky NRL pro herpetické viry

 

 

 

Nahoru