Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro zarděnky,... » Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám


 

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů, platnost od 1. 1. 2018

 

Povinné očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění

-  1. dávka: nejdříve od prvního dne 13. měsíce do dovršení 18. měsíce věku dítěte

-  2. dávka: od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte

Zvláštní očkování proti spalničkám:

Jedna dávka očkovací látky se aplikuje u fyzických osob nově přijímaných do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém a to kromě osob s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček a osob s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami.

Způsob podání:

subkutánně/intramuskulárně, po zaschnutí dezinfekce, po provedeném očkování musí pacient zůstat alespoň půl hodiny pod dohledem lékaře pro případ vzniku alergické reakce.

 

Registrované očkovací látky SÚKL:

a/ Priorix - živá atenuovaná kombinovaná vakcína (spalničky, příušnice, zarděnky), GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgie

b/ M-M-RVAXPRO - živá atenuovaná kombinovaná vakcína (spalničky, příušnice, zarděnky), MSD VACCINS, Francie

c/ Priorix – Tetra - živá atenuovaná kombinovaná vakcína (spalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovice), GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgie – alternativní vakcína nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

 

 

Spalničky - historie vakcinace

 


 

 

Nahoru