SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro meningokokové... » Očkování proti meningokokovým onemocněním
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Očkování proti meningokokovým onemocněním


Vývoj vakcín proti meningokokům má již dlouhou historii (započal v 60.letech minulého století) a stále není k dispozici univerzální vakcína, která by byla účinná proti všem antigenním variantám meningokoků. V posledních letech však již máme v České republice k dispozici dvě vakcíny, jejichž kombinací a při vhodném očkovacím schématu spolu s přeočkováním lze dosáhnout téměř univerzální a celoživotní ochrany: konjugovaná tetravakcína A,C,Y,W a MenB vakcína. Paradoxně však tyto vakcíny jsou k dispozici v době, kdy je zaznamenán pokles nemocnosti IMO. V době poklesu nemocnosti IMO je obtížné prosazovat zařazení meningokokových vakcín do očkovacího kalendáře. Pokud nebudou meningokokové vakcíny zařazeny do očkovacího kalendáře, bude proočkovanost populace nízká a nebude proto možno spoléhat se na kolektivní imunitu, kdy jsou ochráněni i neočkovaní jedinci. Ochrana těch, kteří si přejí být chráněni (v případě dětí jde o přání jejich zodpovědných rodičů), musí tedy být co nejširší a co nejdelší. Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy (NRL) dala podnět České vakcinologické společnosti (ČVS) k aktualizaci doporučení očkování proti meningokokovým onemocněním, které by poskytlo informace odborné veřejnosti o co nejlepší aplikaci meningokokových vakcín tak, aby byla dosažena maximální ochrana jednotlivců. Toto aktualizované doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním bylo vypracováno ve spolupráci NRL s  ČVS) a je k dispozici na webových stránkách ČVS: http://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

Doporučená strategie očkování proti meningokokovým onemocněním je dostupná i mezinárodně na stránkách ECDC  a NRL.

V doporučení je uvedeno v obecné části zdůvodnění nutnosti očkování a zdůrazněny rizikové skupiny. Ve druhé části doporučení jsou pak detailně popsány postupy očkování konjugovanou tetravakcínou ACYW a MenB vakcínou v jednotlivých věkových skupinách.

Uvádíme aktualizované doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním.

Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním.

Revize textu dne 26.1. 2018

Nahoru