SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravin
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravin


     

      Vedoucí: Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

:

Kontakt: tel/fax +420 541211764, email jruprich@chpr_szu_cz

 

Charakteristika činností odboru:

Odbor zaměřuje svoji činnost především na problematiku bezpečnosti potravin a aplikovanou výživu. Práce je soustředěna zejména na hodnocení dietární expozice populace nebezpečným agens, charakterizaci zdravotních rizik a podporu komunikace v uvedené oblasti. Výsledky jsou důležitým podkladem pro každodenní práci na úkolech delegovaných jednak EU na jednotlivé členské země, ale i na úkoly čistě národního zájmu. Jsou nezbytným základem pro tvorbu národní zdravotní politiky, i pro obhajobu vědecky opodstatněných národních zájmů při přípravě legislativy na úrovni národní i EU. Ve své činnosti se opírá o laboratorní zázemí Odboru laboratoří hygieny výživy a bezpečnosti potravin. Práce odboru se významnou měrou podílí na plnění úkolů resortu zdravotnictví plynoucích z řady legislativních dokumentů (nařízení EU, zákony a vyhlášky ČR, usnesení a nařízení vlády ČR), včetně např. usnesení vlády ČR č. 61/2010

 

Odbor se dělí na tyto organizační jednotky:

Oddělení zdravotní bezpečnosti potravin a předmětů běžného užívání

Oddělení pro zdravotní rizika a výživu

 

Služby nabízené odborem:

Odbor úzce spolupracuje s Odborem laboratoří hygieny výživy a bezpečnosti potravin, který zajišťuje výkon speciálních laboratorních analýz potravin.

Vypracoval Jiří Ruprich, 3. 2. 2010

Související odkazy

Bezpečnost potravin a předmětů běžného užívání

 

Nahoru