Home » Centra » Odbor hygieny životního prostředí a Monitoring...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odbor hygieny životního prostředí a Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva


Vedoucí:

MUDr. Růžena Kubínová

Kontakt: Tel.: 26708 2622, Fax: 271 731 699, E-mail: ruzena.kubinova@szu_cz
Charakteristika činnosti odboru:

Odbor se zabývá otázkami vlivu životního prostředí na zdraví člověka. Zkoumá expozice škodlivým látkám a faktorům ze životního prostředí a identifikuje možná zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Odbor je řídícím útvarem Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Zajišťuje:

 • soustavné sledování a vyhodnocování nových poznatků, odborné zdůvodnění požadavků na kvalitu životního prostředí, včetně legislativních návrhů.
 • průběžné zpracování podkladů pro řízení zdravotních rizik pro výkon státního dozoru a řízení výkonu státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví;
 • odborná stanoviska, posudky a konzultační služby pro ministerstvo zdravotnictví, hygienickou službu a další potřebné subjekty státní správy, odborné instituce a nevládní organizace i pro soukromé subjekty;
 • vědecko-výzkumnou činnost v rámci projektů národních a mezinárodních grantových agentur se zaměřením na hodnocení zdravotních rizik a dopadů znečištěného životního prostředí;
 • přednáškovou, publikační a pedagogickou činnost v oborech své působnosti.

 

  Řada úkolů je řešena v úzké spolupráci s pracovišti Centra laboratorních činností.

  Odbor se dělí na tyto organizační jednotky:

  a

   

   

  Nahoru