Home » Centra » Oddělení analýzy bezpečnosti potravin
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení analýzy bezpečnosti potravin

potraviny.jpg Oddělení (OABP) je součástí Centra zdraví, výživy a potravin. Činnost oddělení je zaměřena především na chemickou, mikrobiologickou a toxikologickou diagnostiku ve vztahu k hygieně výživy a bezpečnosti potravin. Úzce spolupracuje s Oddělením hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy (OHZRAV). Vytváří podklady pro hodnocení dietární expozice populace nebezpečným agens a charakterizaci zdravotních rizik včetně podpory zpracování a kontroly laboratorních dat kontrolních organizací pro potraviny v ČR a dalších souvisejících aktivit. Vedoucí: RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D. telefon: 515577534, f ax: 541 211 764, Palackého 3a, Brno  


Oddělení se  přímo nebo ve spolupráci s OHZRAV podílí na plnění úkolů resortu zdravotnictví plynoucích z řady legislativních dokumentů, je aktivní v rezortních a mezirezortních poradních sborech. Spolupracuje při plnění úkolů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropského centra pro prevenci a kontrolu onemocnění (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropské komise a Rady, včetně přípravy podkladů pro tvorbu legislativy v oblasti bezpečnosti potravin. 


 

Informace a dokumenty:

 

 

 

 

 

Nahoru