SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Oddělení analýzy bezpečnosti potravin
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení analýzy bezpečnosti potravin

potraviny.jpg Oddělení (OABP) je součástí Centra zdraví, výživy a potravin. Činnost oddělení je zaměřena především na chemickou, mikrobiologickou a toxikologickou diagnostiku ve vztahu k hygieně výživy a bezpečnosti potravin. Úzce spolupracuje s Oddělením hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy (OHZRAV). Vytváří podklady pro hodnocení dietární expozice populace nebezpečným agens a charakterizaci zdravotních rizik včetně podpory zpracování a kontroly laboratorních dat kontrolních organizací pro potraviny v ČR a dalších souvisejících aktivit. Vedoucí: RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D. telefon: 515577534, f ax: 541 211 764, Palackého 3a, Brno  


Oddělení se  přímo nebo ve spolupráci s OHZRAV podílí na plnění úkolů resortu zdravotnictví plynoucích z řady legislativních dokumentů, je aktivní v rezortních a mezirezortních poradních sborech. Spolupracuje při plnění úkolů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropského centra pro prevenci a kontrolu onemocnění (ECDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropské komise a Rady, včetně přípravy podkladů pro tvorbu legislativy v oblasti bezpečnosti potravin. 


 

Informace a dokumenty:

 

 

 

 

 

Nahoru